Wat zijn de opdrachten van een elektricien

Het antwoord op deze vraag is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. De taak van een elektricien houdt veel meer in dan alleen maar met elektriciteit werken. Vooreerst zijn er verschillende soorten elektriciens met een totaal ander takenpakket. We schetsen u graag een beeld van hoe een elektricien zijn dag doorbrengt.


Het is een veelzijdige job

Een elektricien moet kunnen zorgen voor alle bedrading en apparatuur om een gebouw van stroom te kunnen voorzien om er te werken of te wonen. Hij is verplicht om altijd te werken volgens de voorschriften en veiligheidsregels zodat de bewoners of werknemers in een veilig gebouw kunnen leven en werken. Ze zorgen ook voor het verdere onderhoud en het eventuele herstel van de elektrische installatie.


De verschillende types elektriciens

In principe zijn er vier verschillende type elektriciens. We onderscheiden de buiten elektricien die kabels legt die, vertrekkende vanuit een elektriciteitscentrale, doorgetrokken worden naar woningen en gebouwen. Industriële elektriciens zorgen voor de installatie en het onderhoud in grotere gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, fabrieken, openbare gebouwen, enzovoort. Residentiële elektriciens zorgen voor de installatie en het onderhoud in woningen, appartementen en andere kleine wooneenheden. Ten slotte zijn er ook nog de telecommunicatie elektriciens die vooral instaan voor het installeren van telefoonleidingen, computernetwerken enzovoort.


Specifieke inhoud van de taken

De taken zijn sterk afhankelijk van het type elektricien. Een residentiële elektricien moet goed op de hoogte zijn van de installatie van schakelborden en de verschillende soorten bedrading. Ze moeten ook perfect op de hoogte zijn van alle veiligheidsnormen en wettelijke verplichtingen. Bij renovatie moeten ze in staat zijn de oude bedrading op te sporen en te verwijderen. Een industriële elektricien zal naast de gewone taken ook kennis moeten verwerven in verband met de installatie van elektrische machines in fabrieken. Een telecommunicatie elektricien is meer werkzaam in de ICT-branche en moet de snelle veranderingen en innovaties op de voet volgen. Hij moet op de hoogte zijn van de specifieke bedrading die gebruikt wordt voor telecommunicatie. Meestal wordt op deze elektriciens beroep gedaan voor alarminstallaties, brandalarm, camerabewaking, enzovoort. De "buiten elektricien" krijgt een specifieke opleiding bij het bedrijf waar hij werkt. Deze job houdt meer risico's in en is veel lastiger, o.a. vanwege de zware kabels en de grondwerken. Daarom is deze job over het algemeen ook beter betaald.


Onderhoud versus installatie

Het onderhoud van elektrische installaties is heel belangrijk. Het is een topprioriteit in ziekenhuizen, kantoren en bedrijven, omdat hun activiteiten absoluut niet onderbroken mogen worden. De meeste bedrijven en ziekenhuizen hebben een eigen ploeg elektriciens in dienst die preventieve controles en testen doen om onverwachte stroomonderbrekingen te voorkomen. Soms moeten er complexe werken uitgevoerd worden aan transformatoren en generatoren. In gewone woningen is het onderhoud meestal beperkt tot het vervangen van lampen en zekeringen.

Kijk voor een vakbekwame elektricien op Cees Boer bv


Delen